125854529.jpg

Op 1 september wordt het nieuwe kentekenbewijs ingevoerd.

 

Op 1 september 2013 wordt het nieuwe kentekenbewijs ingevoerd. Dit bestaat voortaan uit twee delen: één om in het voertuig te houden en een ander om thuis te bewaren. Dit nieuwe tweedelige kentekenbewijs heeft tot doel mogelijke fraude te verhinderen.   

 
Concreet en praktisch
 
Eén deel dient te worden bewaard in het voertuig, het andere deel op een veilige plaats buiten het voertuig.
Beide delen samen zijn nodig bij de verkoop, inschrijving en herinschrijving van een voertuig.
 
Technische keuring
Voor de periodieke keuring volstaat enkel het eerste deel. Voor een keuring voor verkoop zijn de beide delen noodzakelijk. Hoe gebeurt de aflevering ?
Het kentekenbewijs wordt bezorgd door de postbode tegen betaling van € 26,00 en kan enkel worden afgeleverd op het officiële adres van de aanvrager.
 
Ingeval er ook een nieuwe kentekenplaat wordt afgeleverd, blijft de bestaande retributie van € 30,00 behouden.