Omniumverzekering voertuigen

Omniumverzekering voertuigen | kantoor JSD HeylenDe omniumverzekering voertuigen dekt de schade aan uw eigen voertuig. Dit omdat, zoals u reeds kon lezen, de verplichte dekkingBA Motorrijtuigenenkel de schade aan derden waarvoor u aansprakelijkbent dekt (ook de lichamelijke en stoffelijke schade aan uw mede-passagiers).

U kanrekenen op een vergoeding van uw omniumverzekeraarwanneer u bvb zelf in fout bent, of bij ongevallen waarbij tegenpartij vluchtmisdrijf gepleegd heeft, schade door glasbraak, diefstal of poging tot diefstal, schade door natuurevenementen, noem maar op… Uwomniumverzekeringbetaalt dit allemaal behalve de eventuele voorziene vrijstelling in uw contract.

 

Wenst u iets minder te betalen, maar toch gedekt te blijven bij oa. glasbraak, diefstal of bij hagelschade? Dan kan u opteren voor de waarborg kleine ofgedeeltelijkeomnium. Of na verloop van tijd kan u steeds overschakelen van grote omnium naar een formule kleine omnium.

Welk zijn de verschillen tussen een grote omnium of de goedkopere kleine omnium?

Waarborg Grote omnium Kleine Omnium
Eigen schade ja neen
Aanrijdingen met vluchtmisdrijf ja neen
Ongevallen met betwisting ja neen
Vandalisme ja neen
Brand ja ja
Diefstal / Poging tot diefstal ja ja
Glasbreuk ja ja
Diefstal ja ja
Natuurkrachten ja ja
Aanrijding met dieren ja ja

Uitleg bij deze waarborgen

Brand: schade door brand, vuur, bliksem, ontploffing, zelfontbranding, kortsluiting zonder vlammen,en ook de schade door en de kosten van het blussen
Diefstal: schade geleden door diefstal of poging tot diefstal van uw wagen.
Glasbreuk: schade aan de voorruit, de zijruiten en de achterruit van de wagen.
Natuurkrachten: schade aan de wagen als gevolg hagel, sneeuw, enz…
Aanrijding met dieren: schade veroorzaakt door een aanrijding met dieren.

Raadpleeg steeds uw bijzondere voorwaarden en algemene voorwaarden of contacteer ons bij enige twijfel.

Kantoor JSD Heylen | CRM Connect, Be Exclusive, Get Connected