AssurMIFID Gedragsregels

 

Ons kantoor is gehouden tot het naleven van de AssurMiFID – gedragsregels en deeltu in dit verband volgende informatie mee:

Ons kantoor is ingeschreven in het register van de verzekeringstussenpersonen als Verzekeringsmakelaaronder het aansluitingsnummer010534 A-cB. Het register van de verzekeringstussenpersonen wordt bijgehouden door de FSMA, te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14 en is terug te vinden op www.fsma.be

Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor.

We zijn steeds bereikbaar viatelefoon:015/61.66.98 , fax015/61.71.36 of viaE-mail info@jsdheylen.be . Voor meer informatie over ons kantoor raadpleeg deze pagina.

Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen te 1000 Brussel, de Meeûssquare 35, tel. 02/547.58.71 & fax. 02/547.59.75 & info@ombudsdienst-insurance.be www.ombudsdienst-insurance.be

*wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten a/soak van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor detoepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiëlediensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wetvastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.

Deze tekst werd opgestelddoor de beroepsfederaties voor verzekeringsmakelaars FVF, Brocom en Feprabel.